Voorafgaande keuzes Keuze tussen zelfstandigen en werknemers

De zelfstandige samenwerking onder vuur

Sinds jaar en dag is er een verbeten strijd aan de gang over de vraag of een bepaalde samenwerking een zelfstandige samenwerking is dan wel een verbloemde arbeidsovereenkomst. Deze discussie ontspint zich zowel in alle sectoren van het bedrijfsleven als binnen alle geledingen van een bepaalde onderneming. 

In het verleden zijn er een aantal opmerkelijke gerechtelijke beslissingen genomen betreffende de problematiek van de schijnzelfstandigheid. Hierbij werden enkele feitelijke situaties, die men op het eerste gezicht als zelfstandige samenwerking zou beschouwen, geherkwalificeerd in een arbeidsovereenkomst. De gerechten en sociale inspectie stellen zich duidelijk streng op tegenover de zelfstandige samenwerking. Dit is bijzonder opmerkelijk omdat we precies in een tijdperk leven waarin het niet meer zozeer het bedrijfsleven is dat het initiatief neemt tot een relatie van zelfstandige samenwerking, maar degene die zijn diensten wenst te verlenen. Velen kiezen er resoluut voor alleen nog te werken voor een opdrachtgever in het kader van een zelfstandige samenwerking. Tevens dient men er rekening mee te houden dat vandaag de dag mensen veel mondiger zijn dan vroeger en zich met kennis van zaken in het professionele leven begeven. Bij het verwerven van die kennis speelt het internet duidelijk een substantiële rol. Wie tegenwoordig een contract van zelfstandige samenwerking ondertekent, weet wel degelijk dat er essentiële verschillen zijn met een arbeidsovereenkomst. Het valt te betreuren dat men in sommige gerechtelijke beslissingen of bij controles door de sociale inspectie nog al te sterk uitgaat van het dogma dat een zelfstandige samenwerking per definitie verdacht is en wellicht opgedrongen is door de opdrachtgever. Hierbij vergeet men dat het statuut der zelfstandigen hoe dan ook een wettelijk statuut is! In elk geval dient elke situatie op zich beoordeeld te worden om te zien of er al dan niet sprake is van schijnzelfstandigheid.