Voorafgaande keuzes Keuze tussen zelfstandigen en werknemers

Wat zijn de gevolgen van een gedwongen herkwalificatie?

Een herkwalificatie van een zelfstandige samenwerking tot arbeidsovereenkomst kan een echte lawine aan vorderingen teweegbrengen:

 • Een vordering tot het verkrijgen van een verbrekingsvergoeding voor de (gehele) periode van vermeende zelfstandige samenwerking;

 • Een loonvordering tot het verkrijgen van achterstallig loon. Het kan namelijk voorkomen dat de werknemer, gedurende de periode van vermeende zelfstandige samenwerking, een vergoeding kreeg uitbetaald die beduidend lager lag dan het wettelijk minimumloon voor die sector, voor die functie;

 • Een vordering tot het verkrijgen van het (enkel en dubbel) vakantiegeld;

 • Een vordering tot het verkrijgen van achterstallig vergoeding voor feestdagen;

 • Een vordering tot het verkrijgen van achterstallig dertiende maand;

 • Opgelet!

  In principe verjaren de vorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden. Voor de bovenstaande gevallen, is het opmerkelijk dat de zogenaamde ‘zelfstandige’, onbeperkt in de tijd kan teruggaan om zijn loonvorderingen in te stellen. Dit is het gevolg van het feit dat de niet-betaling, of de incorrecte betaling van het loon, die gedurende een periode wordt herhaald, omschreven wordt als een zogenaamd voortgezet misdrijf. Dit heeft tot gevolg dat de verjaringstermijn daarvan pas begint te lopen op het ogenblik dat de laatste niet-betaling of incorrecte betaling heeft plaatsgevonden.

  Voorbeeld

  Stel dat een kinesitherapeut sinds 1 januari 1982 tewerkgesteld wordt, als bediende, in een ziekenhuis. Op 1 januari 1988 oefent zij diezelfde activiteiten uit in het kader van een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst. Op 1 januari 2018 wordt de overeenkomst beëindigd. Deze werknemer heeft voor de periode vanaf 1 januari 1988 nooit enig (enkel of dubbel) vakantiegeld mogen ontvangen. Hetzelfde geldt voor de eindejaarspremie. De kinesitherapeut zal een vordering tot het verkrijgen van achterstallig (enkel en dubbel) vakantiegeld kunnen instellen, en dit tot vijf jaar na het einde van de overeenkomst.

 • De vordering tot betaling van de RSZ-bijdragen over de uitbetaalde vergoedingen.
  In principe zal dit enkel kunnen voor de periode van de laatste drie jaar. Hierbij moet worden gepreciseerd dat de schijnwerkgever niet alleen werkgeversbijdragen ter waarde van +/- 35% zal moeten betalen, maar ook de werknemersbijdrage van 13,07%, eventueel verhoogd met boetes en nalatigheidsinteresten. In deze context moet ten zeerste benadrukt worden dat eventuele overeenkomsten, die zouden bepalen dat de betaling van die RSZ-bijdragen vervolgens verhaald kan worden op de voormalige zelfstandige die als natuurlijke persoon optrad, volkomen nietig zijn.