Voorafgaande keuzes Keuze tussen zelfstandigen en werknemers

Wie zijn de watchdogs?

In de praktijk ontbrandt de discussie rond de kwalificatie van een contractuele samenwerking ofwel op initiatief van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid der werknemers of de sociale inspectie of … de zelfstandige zelf. De zelfstandige zelf maakt aan het einde van de samenwerking vaak bewust een bocht van 180 graden. Want, het is ontegensprekelijk voordeliger om aan het einde van de rit de hoedanigheid van werknemer te hebben. Al was het maar om aanspraak te kunnen maken op een verbrekingsvergoeding berekend zoals voor bedienden, of om hogere pensioenrechten te claimen.