Voorafgaande keuzes Keuze voor werknemers uit andere lidstaten

Inleiding: de lokroep van de andere lidstaten

Heel wat ondernemingen richten hun blik naar andere EU-lidstaten om bepaalde expertise in te huren. Tevens worden heel wat filialen opgericht in andere lidstaten en gaan ook Belgische werknemers daar tijdelijk of definitief werken. Gelet op de EU-context rijst de vraag of er vrij verkeer van werknemers mogelijk is van en naar alle lidstaten, en of ook diensten zonder enige beperking over de grenzen heen geleverd kunnen worden. Het gaan werken over de grenzen heen heeft ook consequenties op het vlak van het toepasselijke socialezekerheidsstelsel en mogelijk op het toepasselijke arbeidsrecht.