Voorafgaande keuzes Keuze voor werknemers uit andere lidstaten

Vrij verkeer van werknemers van en naar de andere lidstaten

Binnen de EU geldt in principe het vrij verkeer van werknemers.

Indien een Belgische werkgever een werknemer in dienst wil nemen die onderdaan is van een EU-lidstaat, dan geldt in principe een vrijstelling van de verplichting tot het aanvragen en bekomen van een arbeidsvergunning en/of arbeidskaart, resp. tot het aanvragen en bekomen van een gecombineerde vergunning (“single permit”). Het verblijfsrecht wordt tevens uitgebreid tot de naaste familie van de werknemer.