Begin van de arbeidsrelatie Het arbeidscontract

Een geschreven arbeidsovereenkomst is de regel

De bekroning van een succesvolle sollicitatie is een geschreven arbeidscontract.

Let op!

In het Belgische arbeidsrecht is het perfect mogelijk dat er sprake is van een arbeidsrelatie zonder enig geschrift.

Als iemand onder het werkgeversgezag bepaalde arbeidsprestaties verricht tegen een bepaald loon, dan zal zelfs bij afwezigheid van enige geschreven arbeidsovereenkomst het arbeidsrecht van rechtswege van toepassing zijn. Het arbeidsrecht vereist wel dat bepaalde modaliteiten uitdrukkelijk schriftelijk worden vastgelegd en overeengekomen om van toepassing te zijn. Zo bijvoorbeeld dient de beperking in de tijd van een arbeidsovereenkomst schriftelijk te zijn vastgelegd. Een mondelinge arbeidsovereenkomst zal dan ook per definitie van onbepaalde duur zijn. Zo ook zal er geen sprake zijn van een proefperiode en een concurrentiebeding wanneer er geen geschreven arbeidsovereenkomst bestaat.