Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Arbeidsduur

Inleiding

Wellicht een van de meest complexe materies van het arbeidsrecht is de reglementering van de arbeidsduur. Deze regelgeving is voornamelijk opgenomen in de Arbeidswet van 16 maart 1971 en een aantal autonome wetten zoals de wet van 17 maart 1987 betreffende de nieuwe arbeidsregelingen. Daarnaast zijn

ook enkele cao’s, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, van toepassing. De werkgever die wenst na te gaan hoe de arbeidsduur in zijn onderneming georganiseerd kan worden, raadpleegt bovendien het best ook de cao’s gesloten op het niveau van de sector waartoe zijn onderneming behoort. Die cao’s bepalen immers niet alleen de grenzen die in acht genomen moeten worden, maar kunnen ook ruimte creëren voor een bedrijf om de arbeidsduur op een flexibele, maar wettige manier te organiseren.