Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Arbeidsduur

Overuren in de horeca

Wanneer een werknemer meer werkt dan de normale dagelijkse en wekelijkse arbeidsduurgrenzen, dan is er sprake van overuren. Het presteren van overuren is enkel toegelaten in de door de wet voorziene gevallen. Overuren geven recht op een overloontoeslag van 50% of 100% (indien de overuren gepresteerd worden op zon- of feestdagen).

In de Horeca geldt er een aparte regeling voor bepaalde overuren.

1.  Overuren wegens onvoorziene noodzakelijkheid of wegens een buitengewone vermeerdering van werk (netto-overuren)

Voor bepaalde overuren is er in de Horeca geen overloontoeslag verschuldigd en moet er geen inhaalrust worden toegekend.

De vrijstelling is beperkt tot:

  • 300 uur per jaar voor de werkgevers die geen gebruik maken van de witte kassa;
  • 360 uur per jaar voor de werkgevers die wel gebruik maken van de witte kassa.

Er kunnen maximaal 143 uur per periode van vier maanden niet worden ingehaald.

De vrijstelling van overloon is echter enkel van toepassing op de overuren die werden gepresteerd in het kader van:

  • een buitengewone vermeerdering van werk, of
  • een onvoorziene noodzakelijkheid.

De wetgeving wijkt niet af van de toepassingsvoorwaarden van die overuren. Dergelijke overuren mogen enkel in die gevallen gepresteerd worden en ook enkel indien de door de wet voorziene procedure werd gevolgd:

  • Bij een buitengewone vermeerdering van werk: toelating van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten. aanplakking van het gewijzigd werkrooster in de ondernemingslokalen minstens 24 uren op voorhand ; kennisgeving aan de VDAB, FOREM of ACTIRIS binnen 3 dagen die volgen op het einde van de betalingsperiode, van het aantal en de beroepscategorie van de betrokken werknemers evenals het aandeel van de bijkomende uren in verhouding tot de normale uren
  • Bij een onvoorziene noodzaak: kennisgeving aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de gepresteerde overuren.

Enkel indien het volgens de voorwaarden van de wet wel toegelaten is (onvoorzien, buitengewoon én de procedure werd gevolgd), kunnen die overuren genieten van het gunstregime dat de werkgever er geen toeslag voor moet betalen en dat ze niet gerecupereerd moeten worden.

Hoewel het een soepel systeem lijkt, is het dat dus eigenlijk niet. Drukkere periodes in de zomer vallen bijvoorbeeld niet onder deze definitie aangezien dat niet onvoorzien is.

2.  Vrijwillige overuren

In de Horeca kan er ook gebruik gemaakt worden van de 100 vrijwillige overuren die werden ingevoerd door de wet werkbaar wendbaar werk.

Sinds 15 februari 2018 is het aantal vrijwillige overuren voor de Horeca opgetrokken tot 360 uur per kalenderjaar, op voorwaarde dat de werkgever gebruik maakt van een witte kassa. Bovendien gaat het voor de Horeca om netto- overuren waar geen RSZ of bedrijfsvoorheffing op verschuldigd is.

Er zijn dus momenteel twee mogelijkheden:

  1. overuren omwille van buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzakelijkheid: het gaat hier om overuren die gepresteerd worden naar aanleiding van buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzakelijkheid EN waarbij de werknemer ervoor kiest om deze niet in te halen, maar uit te betalen;
  2. vrijwillige overuren.

De vrijstellingen op het vlak van sociale zekerheid, fiscaliteit en overloon zullen echter slechts gelden voor een totaal van 360 van voormelde overuren per kalenderjaar. Er is met andere woorden geen cumul tussen beide types van overuren op vlak van vrijstelling RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Hieronder vindt u nog een handig overzicht.

Netto-overuren in de horeca

U bent werkgever zonder GKS

U bent werkgever met GKS

Netto-overuren buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzakelijkheid

Vrijwillige netto-overuren

Netto-overuren buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzakelijkheid

Vrijwillige netto-overuren

Ja, mogelijk

Neen, niet mogelijk

Ja, mogelijk

Ja, mogelijk

Max. 300 netto-overuren/kal. jaar

/

Max. 360 netto-overuren/ kal. jaar
(geen cumul)

Max. 360 netto-overuren/ kal. jaar
(geen cumul)

Max. 300 netto-overuren:
-Geen overloontoeslag
-Geen RSZ
-Geen BV

/

Max. 360 netto-overuren:
-Geen overloontoeslag
-Geen RSZ
-Geen BV

Max. 360 netto-overuren:
-Geen overloontoeslag
-Geen RSZ
-Geen BV

Geen cumul mogelijk

/

Ja, cumul tot 720 overuren, maar vrijstelling RSZ en BV beperkt tot 360 netto-overuren

Ja, cumul tot 720 overuren, maar vrijstelling RSZ en BV beperkt tot 360 netto-overuren

Wel melding aan sociale inspectie

/

Wel melding aan sociale inspectie

Geen melding vereist

Geen overeenkomst met WN vereist

/

Geen overeenkomst met WN vereist

Wel overeenkomst met WN vereist telkens voor periodes van 6 maanden