Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Arbeidsduur

Rust- en Pauzetijden

Pauzes tijdens prestaties

De werknemers mogen niet langer dan 6 uur werken zonder onderbreking. Bij overschrijding dient er minstens 15 minuten pauze te worden toegekend. Sectorale bepalingen of bepalingen op ondernemingsvlak kunnen in voor de werknemers gunstigere bepalingen voorzien.

Voor jeugdige werknemers zijn langere pauzes voorzien. Ook voor vrouwen die borstvoeding geven of in geval van overmatige warmte en koude zijn er specifieke bepalingen m.b.t. de pauzes.

In principe zijn de pauzetijden vastgelegd in het arbeidsreglement. Enkel in geval van arbeid om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval, mag er worden afgeweken van de verplichting om een pauze toe te kennen.

Rust tussen twee prestaties

Algemeen geldt de verplichting om 11 uur opeenvolgende rust toe te kennen in elk tijdvak van 24 uur.

Hiervan kan worden afgeweken in volgende gevallen:

 • arbeid om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval;
 • dringende arbeid aan machines of materieel;
 • onvoorziene noodzakelijkheid;
 • werkzaamheden gekenmerkt door gesplitste werkperiodes (zoals bijvoorbeeld in de horeca en de zorgsector);
 • continuarbeid en arbeid in opeenvolgende ploegen, maar enkel in geval van wisseling van ploeg;
 • in de gevallen bedoeld in een algemeen verbindend verklaarde cao (er kan dus niet afgeweken worden van de verplichting van 11 uur rust in een ondernemings-cao).

35 opeenvolgende uren rust

Binnen elke periode van 7 dagen moet de werknemer minimaal 24 uur opeenvolgende rust genieten waaraan de 11 uur van opeenvolgende rust worden toegevoegd.

Om in regel te zijn moet er eenmalig om de zeven dagen tussen twee arbeidsprestaties een rustperiode van minimaal 35 opeenvolgende uren rust worden voorzien waarbij er minstens één volledige dag rust van 24 uur valt binnen de periode van maandag 00.00 uur tot en met zondag 24 uur, met onmiddellijk aansluitend 11 uur rust die mogelijk al in de volgende week gelegen zijn.

Het volgende uurrooster is dus mogelijk:

Ma

/

Di

8.30 u. - 12 u. en 12.30 u. - 17 u.

Woe

8.30 u. - 12 u. en 12.30 u. - 17 u.

Do

8.30 u. - 12 u. en 12.30 u. - 17 u.

Vrij

8.30 u. - 12 u. en 12.30 u. - 17 u.

Za

8.30 u. - 12 u. en 12.30 u. - 17 u.

Zo

/

Van de verplichting om 35 uur opeenvolgende rust te nemen kan worden afgeweken in dezelfde gevallen als voor de 11 uur opeenvolgende rust:

 • arbeid om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval;
 • dringende arbeid aan machines of materieel;
 • onvoorziene noodzakelijkheid;
 • werkzaamheden gekenmerkt door gesplitste werkperiodes (zoals bijvoorbeeld in de horeca en de zorgsector);
 • continuarbeid en arbeid in opeenvolgende ploegen, maar enkel in geval van wisseling van ploeg;
 • in de gevallen bedoeld in een algemeen verbindend verklaarde cao (er kan dus niet afgeweken worden van de verplichting van 35 uur rust in een ondernemings-cao).