Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Aansprakelijkheid van de werknemer

Inleiding

De aansprakelijke is degene die zich zal moeten verantwoorden of rekenschap zal moeten geven wanneer het misloopt.

Inzake aansprakelijkheid van de werknemer moet een onderscheid gemaakt worden tussen de burgerrechtelijke en de strafrechtelijke aansprakelijkheid.

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid is bedoeld om de schade te vergoeden die men aan een derde berokkent. Voorbeeld: bij een verkeersongeval zal de aansprakelijke bestuurder de schade van het slachtoffer moeten betalen.

De strafrechtelijke aansprakelijkheid is niet bedoeld om de schade te vergoeden, maar om misdrijven te bestraffen. Als men de strafwet miskent, wordt men gesanctioneerd zelfs indien hierbij geen enkele schade werd veroorzaakt. Voorbeeld: een verkeersboete wegens een snelheidsovertreding.

De burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen niet los van elkaar gezien worden, aangezien eenzelfde feit vaak zal leiden tot zowel burgerrechtelijke als strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Voorbeeld: Indien een bestuurder van een wagen een ongeval veroorzaakt en daarbij ook een strafwet overtreedt zoals het verkeersreglement (doordat de bestuurder bijvoorbeeld door een rood verkeerslicht heeft gereden), zal hij burgerrechtelijk aansprakelijk zijn en de schade van het slachtoffer moeten betalen. Daarnaast zal de bestuurder ook strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden omdat het rijden door een rood stoplicht een inbreuk op het verkeersreglement uitmaakt. Hiervoor kan de bestuurder een sanctie opgelegd worden zoals een geldboete, of kan zijn rijbewijs ingetrokken worden.

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid: potje breken, potje betalen?