Controle-instanties De sociale inspectie op bezoek

Inleiding

Veel werkgevers slaat de angst om het hart als ze, al dan niet onverwacht, een bezoek ontvangen van een inspectiedienst. Van de inspectiediensten is doorgaans slechts geweten dat zij toezicht dienen te houden op de naleving van de sociale wetgeving. Wie deze diensten zijn en wat hun precieze bevoegdheden zijn, is vaak onbekend, evenals de gevolgen die de vaststelling van een overtreding kan hebben.

Hieronder proberen we dan ook op een bevattelijke wijze in te gaan op de identiteit en de taken van de onderscheiden diensten die samen wel eens als ‘de arbeidsinspectie’ worden aangeduid.