Controle-instanties De sociale inspectie op bezoek

Sociaal strafwetboek

Sinds 6 juni 2010 werd in het sociaal recht een algemeen sociaal strafwetboek ingevoerd.

De invoering van dat wetboek heeft als één van de belangrijkste doelstellingen om de inbreuken en hun bestraffing in het sociaal recht te groeperen in één wetboek, teneinde de wanorde, de versnippering en het gebrek aan samenhang in het sociaal strafrecht op te lossen.

Doordat de inbreuken en hun bestraffing voortaan limitatief zijn opgesomd in één wetboek, wordt aan de rechtsonderhorigen een grotere duidelijkheid en doorzichtigheid gegeven, waardoor een grotere rechtszekerheid wordt geboden.

Zo wordt door het sociaal strafwetboek een coherent strafschema ingevoerd dat bestaat uit vier sanctieniveaus. Alle sociale inbreuken in het sociaal recht worden per materie gerangschikt en worden bestraft volgens één van de vier sancties naargelang de ernst van de inbreuk.

Op basis van die vier niveaus zijn volgende sancties mogelijk indien een zaak voor de strafrechtbank wordt afgehandeld:

NIVEAU

Strafrechtelijke geldboete

Gevangenisstraf

Administratieve geldboete

Niveau 1

/

/

€ 80 tot € 800

Niveau 2

€ 400 tot € 4000

/

€ 200 tot € 2000

Niveau 3

€ 800 tot € 8000

/

€ 400 tot € 4000

Niveau 4

€ 4800 tot € 48.000

Zes maanden tot 3 jaar

€ 2400 tot € 24.000

In bepaalde gevallen moet het bedrag van de geldboete vermenigvuldigd worden met het aantal werknemers, kandidaat-werknemers, kinderen, stagiairs, zelfstandigen of zelfstandige stagiairs waarvoor de inbreuk gepleegd is.

Wanneer deze vermenigvuldiging voorzien is, geldt dit zowel voor de strafrechtelijke als voor de administratieve geldboete.

De vermenigvuldigde geldboete mag evenwel niet meer bedragen dat 100 keer het maximumbedrag van de geldboete.