Praktische info Nuttige adressen

Arbeid

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Ernest Blerotstraat 1

1070 Brussel

tel. 02 233 41 11

fax 02 233 44 88

e-mail: fod@werk.belgie.be

website: www.werk.belgie.be


Nationale Arbeidsraad (NAR)

Blijde Inkomstlaan 17/21

1040 Brussel

tel. 02 233 88 11

fax 02 233 89 38

e-mail: cntgreffe-nargriffie@cnt-nar.be  website: www.nar-cnt.be


Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Keizerslaan 7

1000 Brussel

tel. 02 515 41 11

fax 02 514 11 06

website: www.rva.be


Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (FSO)

Keizerslaan 7

1000 Brussel

tel. 02 513 77 56

fax 02 513 44 88

e-mail: fsoffe@fsoffe.fgov.be

website: www.rva.be/nl/fso


Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)

Brabantstraat 62

1210 Brussel

tel. 02 209 13 00

fax 02 209 13 97

e-mail: info@hvw.fgov.be

website: www.hvw.fgov.be


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Keizerslaan 11

1000 Brussel

tel. 0800 30 700

fax 02 506 15 90

e-mail: info@vdab.be

website: www.vdab.be


Actiris

Sterrenkundelaan 14

1210 Brussel

tel. 0800 35 123

e-mail: Info@actiris.be


Inspectie van de Sociale Wetten

Ernest Blerotstraat 1

1070 Brussel

tel. 02 235 55 55

e-mail: info.tsw@werk.belgie.be

website: www.werk.belgie.be