Praktische info Nuttige adressen

Sociale Zekerheid

Rijksdienst voor sociale Zekerheid (RSZ) 

Victor Hortaplein 11 

1060 Sint-Gillis 

tel. 02 509 59 59 

website: www.rsz.fgov.be


Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Tervurenlaan 211 

1150  Brussel 

tel. 02 739 71 11 

fax 02 739 72 91   

website: www.riziv.fgov.be

e-mail: communication@riziv.fgov.be


Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 

Zuidertoren

Europaesplanade 1

1060 Brussel 

tel. 1765

website:  www.sfpd.fgov.be


Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Brussel (FAMIRIS)

Trierstraat 70  Bus 1

1000 Brussel 

tel. 0800 35 950 

website: www.famiris.brussels

e-mail: info@famiris.brussels


Vlaamse Uitbetaler Groeipakket (FONS)

Trierstraat 9

1000 Brussel

tel. 078 79 00 07

website: www.fons.be

email: welkom@fons.be


Waals Publiek Kinderbijslagfonds (FAMIWAL)

Boulevard Pierre Mayence 1

6000 Charleroi

tel. 0800 13 008

website: www.famiwal.be

e-mail: info@famiwal.be


Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (FEDRIS) 

Sterrenkundelaan 1 

1210 Brussel 

tel. 02 272 20 00

e-mail: info@fedris.be

website: www.fedris.be


Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)

Warmoesberg 48

1000 Brussel 

tel. 02 627 97 60 

fax 02 648 79 44 

e-mail: rjv@rjv.fgov.be 

website: www.rjv.fgov.be


Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

Troonstraat 30 B 

1000 Brussel 

tel. 02 229 35 00 

e-mail: info@caami-hziv.fgov.be 

website: www.hziv.be


Vlaams Agentschap voor personen met een handicap

Zenithgebouw

Koning Albert II-laan 37

1030 Brussel

tel. 02 225 84 11

fax 02 225 84 05

e-mail: informatie@vaph.be

website: www.vaph.be


Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ)

Willebroekkaai 35

1000 Brussel

tel. 02 546 42 11

fax 02 511 21 53

e-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be

website: www.rsvz.be


Overzeese Sociale Zekerheid

Victor Hortaplein 11

1060 Brussel

tel. 02 509 59 59

e-mail: contact@rsz.fgov.be

website: www.international.socialsecurity.be


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

Willebroekkaai 38

1000 Brussel

tel. 02 741 83 11

fax 02 741 83 00

e-mail: management@ksz-bcss.fgov.be

website: www.ksz-bcss.fgov.be


Rijksdienst voor Sociale zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO)

Joseph II-straat 47

1000 Brussel

tel. 02 239 12 11

fax 02 239 14 09

e-mail:  management.socialsecurity@rszppo.fgov.be

website: www.rszppo.fgov.be


Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

Sterrenkundelaan 1

1210 Brussel

tel. 02 209 19 11

fax 02 209 19 60

e-mail: info@ocm-cdz.be

website: www.ocm-cdz.be